16/01/2024
Đảng ủy HUD4 ban hành Công văn số 426/CV-ĐU, ngày 09.1.2024 về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024.
27/12/2023
HUD4: CÔNG BỐ THÔNG TIN MỞ BÁN (73 Ô PK4 - DA SÔNG ĐƠ)
25/12/2023
HUD4 Công bố thông báo mời quan tâm, V/V: Cung cấp dịch vụ môi giới BĐS
07/12/2023
HUD4 Công bố Danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa
05/12/2023
HUD4 công bố Danh sách khách hàng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5