25/03/2024
Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Chương trình công tác năm 2024;
25/01/2024
Công văn CBTT Quyết định điều chỉnh tỷ lệ quản lý phần vốn, cử người bổ sung nhân sự làm người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty HUD4
22/01/2024
HUD4 công bố danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 01.2024
16/01/2024
Đảng ủy HUD4 ban hành Công văn số 426/CV-ĐU, ngày 09.1.2024 về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024.

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5