Danh hiệu, khen thưởng
Đăng lúc: 08:59:00 16/09/2016 (GMT+7)

Danh hiệu khen thưởng đạt được của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Một số thành tích tiêu biểu:
x6.png
x7.png
x8.png
x9.png
Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5