13/01/2023
Ngày 21/01/2023 tại trụ sở chính Công ty HUD4, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; Công ty HUD4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
18/11/2021
HUD4 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là 02 xe lu, 01 xe ô tô con và 01 cẩu tháp
25/11/2020
HUD4 thông báo bán đấu giá tài sản Công ty, gồm: cẩu tháp, vận thăng lồng, vận thăng hàng, dây chuyền sản xuất gạch block

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5