HUD4 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016
Đăng lúc: 10:03:30 16/09/2016 (GMT+7)

Ngày 03/02/2016, Hoà chung cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và đón Xuân mới Bính Thân 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016

 HUD4 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016

Ngày 03/02/2016, Hoà chung cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và đón Xuân mới Bính Thân 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016. Dự Hội nghị về phía Tổng công ty có đ/c Tạ Trọng Tấn, UVBTVĐU, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty;cùng các đ/c trong BCH Đảng bộ, HĐTV, Trưởng các Ban thuộc Tổng công ty; về phía Công ty HUD4 có đ/c Lê Quang Hiệp, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty; đ/c Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, Giám đốc Công ty; cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị sản xuất trực thuộc; Lãnh đạo các Công ty thành viên và toàn thể CBCNV Công ty HUD4.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, Giám đốc Công ty đã Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh nền kinh tế đất nước có dấu hiệu tăng trưởng, nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, do đó ngay từ cuối năm 2014 Công ty tiếp tục xác định đây là năm sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh bất động sản nói chung, Công ty nói riêng. Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị; Đảng ủy, HĐQT Công ty HUD4 đã chỉ đạo, lãnh đạo Công ty, cùng với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động, Công ty đã vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra, thực hiện song song 3 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty đó là đầu tư, xây lắp và dịch vụ, với các chỉ tiêu cụ thể: Giá trị đầu tư 139,190 tỷ đồng (= 107% kế hoạch), Giá trị SXKD 419,544 tỷ đồng (= 101% kế hoạch), Doanh thu 275,0 tỷ đồng (= 100% kế hoạch), Nộp Ngân sách 14,044 tỷ đồng (= 82,6% kế hoạch), Lợi nhuận trước thuế 7,843 tỷ đồng (= 65,4% kế hoạch), Vốn chủ sở hữu 244,4016 (= 103,2% kế hoạch), Thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/tháng (= 100% kế hoạch).

Với những kết quả của tập thể và cá nhân đạt được năm 2015, HĐTĐKT Công ty đã xét, bình chọn và trình HĐTĐKT Tổng công ty xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu: Tập thể LĐXS 06 đơn vị, phòng, ban trực thuộc; Tập thể LĐTT  22 đơn vị, phòng, ban trực thuộc; Chiến sĩ thi đua Ngành Xây dựng 01 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 04 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 38 cá nhân; Lao động tiên tiến 194 cá nhân.

Xác định rõ tình hình chung về kinh tế thị trường năm 2016 và những năm tiếp theo vẫn tiếp tục khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản,... trên cơ sở đó Công ty sẽ bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, sự chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và định hướng phát triển của Công ty giai đoạn từ năm 2015 - 2020 và các năm tiếp theo, do đó Công ty sẽ tập trung đầu tư phát triển các dự án hiện có; tập trung tìm kiếm công trình, tổ chức tham gia đấu thầu các công trình xây lắp có nguồn vốn rõ ràng, tiếp tục thực hiện đề án nâng cao năng lực xây lắp; phấn đấu mức tăng trưởng từ 10%/năm trở lên so với năm 2015. Công ty đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau: Giá trị đầu tư 146 tỷ đồng, Giá trị sản xuất kinh doanh 442 tỷ đồng, Doanh thu 290 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng, Thu nhập bình quân >=4,5 triệu đồng/người/ tháng, Vốn chủ sở hữu >= 239,0 tỷ đồng, Chi trả cổ tức >=5%/năm.

 

 

TK1 

Đ/c Nguyễn Việt Hùng, BTĐU, UVHĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả

thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến tham luận về hoạt động SXKD chính của Công ty và đóng góp vào báo cáo:

 

 

TK2 

Đ/c Hoàng Quốc Đạt, Trưởng PKHKT phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

 

TK3 

Đ/c Lê Bật Ninh, Phó phòng, Phụ trách P.ĐT phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

TK4 

Đ/c Lê Mạnh Hồng, Giám đốc XNDVĐT phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

TK5 

Đ/c Nguyễn Phi Hùng, GĐ BQLDA số 2 phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Tạ Trọng Tấn, UVBTVĐU, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã biểu dương những thành tích mà tập thể và cá nhân công ty HUD4 thực hiện được trong năm 2015. Đ/c khẳng định, trong những năm qua, HUD4 luôn được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh trong Tổng Công ty, đặc biệt là về lĩnh vực nhà ở xã hội; những thành quả mà Công ty HUD4 đạt được trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn năm 2015 đã thể hiện rõ sự sáng suốt cũng như nghị lực và tinh thần đoàn kết của tập thể HUD4, những thành quả ấy đã đóng góp một phần lớn vào việc hoàn thành những chỉ tiêu SXKD của Tổng Công ty. Trong năm mới, xác định tình hình kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, đồng chí hi vọng toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết sức mình chèo lái Công ty vượt qua mọi sóng gió để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị trong năm 2016.

 

TK6 

 Đ/c Tạ Trọng Tấn, UVBTVĐU, Chủ tịch Công đoàn, Phó TGĐ Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Đồng Phạm Bình, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty HUD4 đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty và khẳng định, toàn thể lãnh đạo, CBCNV Công ty sẽ không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh việc tiến hành kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án hiện có, Công ty sẽ tích cực, tập trung tìm kiếm các dự án mới tại các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt hướng tới nghiên cứu và triển khai thêm nhiều dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động có thu thấp thấp và trung bình, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Chính phủ. Để thực hiện tốt việc triển khai các dự án, Công ty phải tích cực nâng cao năng lực tài chính, trong năm 2016 Công ty tích cực hợp tác với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tạo nguồn vốn cho SXKD, đồng thời tập trung quyết liệt vào công tác thu hồi công nợ, tạo nguồn lực để triển khai có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

 

TK7 

Đ/c Đồng Phạm Bình, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty HUD4

phát biểu tại Hội nghị

 

Cũng tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đã phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2016. Từ những mục tiêu SXKD đã đề ra, nội dung phát động nêu rõ một số giải pháp cụ thể nhằm phát huy sức mạnh của từng cá nhân thành sức mạnh tổng hợp của tập thể, theo đó năm 2016 Công ty cần nghiên cứu kỹ thị trường, tập trung nhân lực, tài chính đẩy mạnh công tác đầu tư kết hợp với kinh doanh để nhanh chóng thu hồi vốn; đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục chính trị, phát huy mọi nguồn lực, xây dựng mục tiêu gắn liền với nhiệm vụ cụ thể, chủ động tham gia chăm lo đời sống cho CBCNV và người lao động, củng cố đổi mới công tác Công đoàn Công ty, có chính sách động viên khen thưởng kịp thời cá nhân và tập thể có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ để tạo động lực cho CBCNV phát huy, cống hiến tối đa năng lực, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty

 TK8

Đ/c Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty

đã phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2016

Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5