Ban giám đốc
Đăng lúc: 08:26:58 16/09/2016 (GMT+7)

Giới thiệu Ban giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

 
Anh HDQT (Hung).jpg
Ô. NGUYỄN VIỆT  HÙNG
UVHĐQT, PGĐ - PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

Le-Do-Thang-1.jpg
Ô. LÊ ĐỖ THẮNG
UVHĐQT, PHÓ GIÁM ĐỐC

Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5