Hội đồng quản trị
Đăng lúc: 08:23:04 16/09/2016 (GMT+7)

Giới thiệu thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

 
Hoang Dinh Thang.jpg
 
 
Ô. HOÀNG ĐÌNH THẮNG
CHỦ TỊCH HĐQT


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:

Anh HDQT (Hung).jpg
Ô. NGUYỄN VIỆT HÙNG
Thành viên HĐQT

Le-Do-Thang-1.jpg
Ô. LÊ ĐỖ THẮNG
Thành viên HĐQT

Anh HDQT (Đạt)_edited.jpg
Ô. HOÀNG QUỐC ĐẠT
Thành viên HDQT

 
 
Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5