Công ty HUD4 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đăng lúc: 08:45:40 03/06/2024 (GMT+7)

Sáng ngày 15/5, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Cổ phiếu của công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 được chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom ngày 29/1/2016 với mã cổ phiếu là HU4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung vào 3 nhiệm vụ chính bao gồm: Đầu tư, xây lắp và dịch vụ. Trong đó lĩnh vực trọng tâm là phát triển các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà xã hội và hạ tầng khu công nghiệp. Năm 2023 công ty đã trải qua giai đoạn khó khăn do tình hình trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, lãi suất tăng, thị trường bất động sản đóng băng kéo dài cùng với nhiều thay đổi pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu thầu gây phát sinh thủ tục pháp lý tại các dự án đang triển khai. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao, năm 2024, Hội đồng Quản trị công ty đã xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng tốc độ tăng trưởng được phê duyệt giai đoạn 2020 – 2025, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty và các Cổ đông. Về giải pháp cụ thể, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển, kinh doanh nhà ở, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế; duy trì ổn định hoạt động xây lắp và dịch vụ, phấn đấu mức tăng trưởng bình quân tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cao hơn năm trước từ 5% đến 8%; giá trị sản xuất kinh doanh đạt 565 tỷ đồng, doanh thu đạt 425 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 20 triệu đồng/người/tháng và chi trả cổ tức lớn hơn hoặc bằng 8%/ năm.

Công ty HUD4 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024- Ảnh 1.

Ông Phan Văn Thanh, Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Ông Phan Văn Thanh, Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 cho biết: "Các dự án của HUD4 mình có đi tham quan tận nơi thấy cơ sở hạ tầng rất tốt, vị trí đẹp. Mình nghĩ là sau giai đoạn thị trường bất động sản ấm dần, thì việc kinh doanh của công ty tốt hơn. Ngay cả năm nay ban lãnh đạo cũng đặt kế hoạch kinh doanh rất cao. Mình hoàn toàn tin tưởng về lâu dài mã cổ phiếu HU4 sẽ có tiềm năng tăng giá tốt".

Trên cơ sở các tờ trình, nội dung, ý kiến thảo luận với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, 100% cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tin tức mới nhất