Công đoàn Tổng công ty HUD quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đăng lúc: 09:22:26 29/03/2024 (GMT+7)

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HUD

Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam,

Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Tập huấn Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty HUD và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty HUD, ngày 26-27/3/2024, tại trụ sở Tổng công ty, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, hội nghị tập huấn phổ biến nội dung hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở và hội nghị tập huấn công đoàn tham gia thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở, và các đồng chí cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự tại Tổng công ty và các Công ty thành viên tại 03 khu vực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Quang Khánh, Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Trần Thị Thu Phương, UVBCH, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Đặng Hồng Quang, Ủy viên BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HUD; đồng chí Nguyễn Tùng Dương, Ủy viên Ủy ban kiểm tra CĐXDVN, Phó Chủ tịch Công đoàn HUD; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Ban nữ công Công đoàn Tổng công ty; Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty và cán bộ đại diện làm công tác tổ chức các Công ty thành viên; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Quang Khánh, Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt và giải đáp các ý kiến trong quá trình truyền đạt nội dung văn bản hướng dẫn số 11/HD-TLĐ ngày 14/3/2024 của Tổng Liên đoàn hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng chí Trần Thị Thu Phương, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Công đoàn Xây dựng Việt Nam truyền đạt chuyên đề về công đoàn tham gia thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động; đồng chí Nguyễn Tùng Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HUD quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng công ty HUD về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đoàn viên, người lao động, người đứng đầu đơn vị và người sử dụng lao động. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp để kịp thời có ý kiến với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở về Công đoàn Tổng công ty.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Quang, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HUD đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện ngay trong quý II/2024 một số nội dung trọng tâm sau:

- Rà soát, xây dựng, ban hành các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

- Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

- Chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng mới Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị người lao động năm 2024 theo văn bản số 11/CĐHUD ngày 15/01/2024 của Công đoàn Tổng công ty.

Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn

 
Đồng chí Đặng Hồng Quang, Ủy viên BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HUD phát biểu khai mạc Hội nghị
 
 
 
Đồng chí Ngô Quang Khánh, Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt và giải đáp các ý kiến trong quá trình truyền đạt nội dung văn bản hướng dẫn số 11/HD-TLĐ ngày 14/3/2024 của Tổng liên đoàn hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở
 
Đồng chí Trần Thị Thu Phương, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Công đoàn Xây dựng Việt Nam truyền đạt chuyên đề về công đoàn tham gia thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động
 
 
Nguồn: Công đoàn Tổng công ty 

Tin tức mới nhất