Dự án khu xen cư Phường Ba Đình thị xã Bỉm Sơn
Đăng lúc: 13:59:42 16/09/2016 (GMT+7)

Khu xen cư phường Ba Đình – Bỉm Sơn Là dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở xen cư nhằm thực hiện công tác chỉnh trang đô thị – nâng cao chất lượng sinh hoạt và cuộc sống trong khu dân cư đô thị.

 Khu xen cư phường Ba Đình - Bỉm Sơn Là dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở xen cư nhằm thực hiện công tác chỉnh trang đô thị - nâng cao chất lượng sinh hoạt và cuộc sống trong khu dân cư đô thị.

DỰ ÁN: KHU XEN CƯ P.BA ĐÌNH THỊ XÃ BỈM SƠN
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 12,5 TỶ ĐỒNG (VNĐ)

 

Khu xen cư phường Ba Đình - Bỉm Sơn Là dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở xen cư nhằm thực hiện công tác chỉnh trang đô thị - nâng cao chất lượng sinh hoạt và cuộc sống trong khu dân cư đô thị với hệ thống hạ tầng đầy đủ, đồng bộ, từng bước hiện đại, xây dựng mẫu các công trình nhà ở 2, 3 tầng mới đẹp, tiện nghi, xanh - sạch từ đó hướng việc chỉnh trang cải tạo các công trình thuộc bộ phận dân cư cũ cùng thực hiện tạo nên một khu đô thị mới văn minh - xanh sạch đẹp.

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

- Tổng Diện tích dự án                    : 18.736,6 M2.
- Diện tích đường giao thông nội bộ : 10.873.0 M2.
- Diện tích nhà văn hóa                   : 375.0 M2. 
- Diện tích kinh doanh                     : 7.490,8 M2.         
- Tổng số Ô đất                              : 7 Ô Đất.
- Tổng diện tích xây dựng                : 7.490,8 M2.
- Tầng cao trung bình nhà ở             : 3 tầng.
- Mật độ xây dựng lô đất                  : 45%.
- Mật độ xây dựng trong ô đất          : 50%.
- Hệ số sử dụng đất                         : 0,75 lần.

Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5