Phòng ban & Đơn vị trực thuộc
Đăng lúc: 08:34:16 12/10/2023 (GMT+7)

Giới thiệu Phòng ban & Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

TT

Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Chức danh

 I

Ban kiểm soát Công ty (01 người)

 

 

1

Ng. Thị Thanh Thuý

17/01/1973

Trưởng BKS Công ty

 

Phòng Tài chính kế toán (06 người)

 

 

2

Nguyễn Thị Nhan

10/02/1972

Kế toán trưởng

2

Hà Thị Hạnh

14/12/1980

Phó phòng

2

Võ Thị Thúy An

30/09/1989

Phó phòng

2

Nguyễn Quỳnh Trang

05/12/1984

Thủ quỹ

6

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

25/04/1984

Kế toán viên

7

Trương Thị Diệp

19/05/1984

Kế toán viên

II 

Phòng Kế hoạch Đầu tư (07 người)

 

8

Hoàng Quốc Đạt

18/08/1983

UVHĐQT, Trưởng phòng

9

Lê Tuấn Nam

25/11/1977

Thư ký ISO, CT ATVSLĐ

10

Nguyễn Xuân Hoàng

02/05/1983

Kỹ sư

11

Hoàng Văn Duy

12/09/1991

Kỹ sư

12

Ng Thị Xuân Hương

26/03/1991

Kỹ sư

13

Lê Khả Việt Thành

14/12/1996

CBKT

14

Nguyễn Trọng Thắm

18/11/1986

CBKT

 III

Phòng Kinh doanh (03 người)

 

 

15

Vũ Thị Huyền

23/02/1974

Trưởng phòng

16

Lê Quang Thành

31/10/1983

Chuyên viên

17

Nguyễn Thị Hoa

03/12/1988

Chuyên viên

IV

Văn phòng Công ty (11 người)

 

 

 

BP TCLĐ (02 người)

 

 

18

Phạm Thế Dũng

22/11/1984

PCVP

19

Lê Thị Thuý

14/11/1990

NV VP

 

BP Hành chính (09 người)

 

 

20

Nguyễn Văn Minh

27/06/1985

PCVP

21

Đỗ Thị Tuyển

12/05/1982

Văn thư, Lễ tân

22

Lê Năng Tuấn

15/06/1972

NV VP

23

Nguyễn Xuân Tính

10/06/1979

Lái xe con

24

Lê Ngọc Tuấn

12/08/1971

Lái xe con

25

Nguyễn Thăng Quế

19/12/1967

Lái xe con

26

Trần Ngọc Hải

24/09/1979

Bảo vệ

27

Nguyễn Văn Hiền

22/12/1954

Bảo vệ (khoán)

28

Nguyễn Thị Phượng

 

Khoán gọn

V

Ban quản lý Dự án số 1 (10 người)

 

 

29

Đỗ Xuân Chiến

10/08/1979

GĐ BQL

30

Thiều Thanh Hải

10/05/1980

PGĐ BQL

31

Lê Văn Luật

15/04/1984

CBKT

32

Viên Đình Linh

06/08/1986

CBKT

33

Lê Văn Hợp

04/04/1985

CBKT

34

Đỗ Thanh Tùng

23/06/1989

CBKT

35

Nguyễn Viết Khánh

16/06/1990

CBKT

36

Lê Văn Quyền

11/05/1980

CBKT

37

Nguyễn Thế Huy

13/12/1983

CBKT

38

Nguyễn Thị Yên

08/01/1984

Kế toán - Thống kê

 VI

Ban Quản lý dự án số 2 (10 người)

 

 

39

Nguyễn Phi Hùng

26/02/1973

Giám đốc

40

Nguyễn Trường Long

12/10/1988

PGĐ BQL

41

Lê Văn Cường

02/10/1973

PGĐ BQL

42

Nguyễn Thị Hoa

07/11/1988

TV BKS, CBKT

43

Đồng Phạm Sơn

14/03/1979

CBKT

44

Vũ Tiến Dũng

13/12/1985

CBKT

45

Ngô Văn Muôn

02/10/1990

CBKT

46

Lê Thị Phương

14/05/1977

Chuyên viên

47

Lê Ngọc Quang

23/10/1973

Chuyên viên

48

Hồ Thị Hà

23/06/1992

Kế toán

VII

Ban QLDA số 3 (09 người)

 

 

49

Lê Bật Ninh

04/06/1978

GĐ BQL

50

Hoàng Ngọc Mai

26/10/1983

PGĐ BQL

51

Phạm Thanh Tùng

08/01/1990

CBKT

52

Nguyễn Thanh Tùng

25/9/1993

CBKT

53

Đỗ Trọng Cường

20/02/1989

CBKT

54

Lê Doãn Cao

19/05/1982

CBKT

55

Lê Thị Huyền

21/10/1979

Kế toán

56

Nguyễn Viết Chinh

04/03/1980

Bảo vệ

57

Lê Hữu Chiến

02/03/1970

Bảo vệ

 VIII

Chi nhánh DVĐT (11 người)

 

 

 

BP Quản lý chung cư Nhà ở cán bộ chiến sỹ (8 người)

58

Trần Hữu Tuân

15/01/1980

Phụ trách CNDV

59

Đàm Tuấn Anh

09/12/1982

CBKT

60

Vũ Thị Tân

02/11/1981

Kế toán

61

Lê Minh Hùng

01/12/1972

Bảo vệ

62

Nguyễn Văn Quân

03/08/1982

Bảo vệ

63

Trần Quang Hùng

23/09/1969

Bảo vệ (khoán)

64

Bùi Văn Quế

08/05/1968

Bảo vệ (khoán)

65

Lê Trung Quế

20/06/1968

Bảo vệ (khoán)

 

BP chăm sóc cây xanh (03 người)

 

 

67

Đỗ Doãn Mạnh

01/05/1980

Đội trưởng

68

Nguyễn Mạnh Thắng

07/07/1977

Bảo vệ

69

Lê Văn Thiên

05/10/1976

Bảo vệ

 IX

Xí nghiệp Xây lắp số 1  (03 người)

 

70

Hoàng Trọng Hải

10/05/1975

Giám đốc

71

Trương Nho Thắng

06/07/1981

CBKT

72

Nguyễn Huy Điền

12/07/1975

Kế toán

 X

Xí nghiệp Xây lắp số 2 (02 người)

 

 

73

Trần Công Đông

20/07/1980

Giám đốc

74

Nguyễn Minh Nhân

30/5/1986

CBKT

 XI

Đội xây lắp số 13 (02 người)

 

 

75

Trịnh Xuân Chính

20/06/1961

Đội trưởng

76

Phạm Minh Hải

16/05/1976

CBKT

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5