16/09/2016
Ngày 25/4/2016 tại trụ sở số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Công ty HUD4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
16/09/2016
Công ty HUD4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN năm 2016
16/09/2016
Công ty HUD4 thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 4.2016
16/09/2016
Ngày 03/02/2016, Hoà chung cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và đón Xuân mới Bính Thân 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016
16/09/2016
Lịch trực tết Tết NĐ Bính Thân năm 2016

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5