13/01/2023
Ngày 21/01/2023 tại trụ sở chính Công ty HUD4, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; Công ty HUD4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5