11/02/2020
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản là tài sản của Công ty. Chi tiết như Thông báo gửi kèm tin.
05/09/2019
Tài liệu Hội nghị chung cư C5
13/11/2017
Hội nghị nhà chung cư cao tầng Phú Sơn, TP. Thanh Hóa (Nhà H1 và H2), lần thứ nhất
16/07/2017
Thông báo phòng chống cơn bão số 2
21/01/2017
Thông báo kế hoạch Nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5