Hội đồng quản trị

Đăng lúc: 08:23:12 16/09/2016 (GMT+7)

Giới thiệu thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

 

chân dung CTHĐQT.jpg
 
 
Ô. HOÀNG ĐÌNH THẮNG
CHỦ TỊCH HĐQT


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:

chân dung Anh Bình.jpg
Ô. PHAN CÔNG BÌNH
Thành viên HĐQTA Thắng.jpg

Ô. LÊ ĐỖ THẮNG
Thành viên HĐQTchân dung Đạt.jpg
Ô. HOÀNG QUỐC ĐẠT
Thành viên HDQT

 
 

Tin tức mới nhất