Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Đăng lúc: 15:29:04 18/11/2021 (GMT+7)

HUD4 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là 02 xe lu, 01 xe ô tô con và 01 cẩu tháp

Tin tức mới nhất